Categorie archief: Nieuws

Alle tuinen lijken weer verhuurd voor 2023!

Er vindt ieder jaar wel weer een wisseling van leden plaats, door verhuizing of om een andere reden, waardoor er gelukkig voor potentieel nieuwe tuinliefhebbers weer mogelijkheden ontstaan voor het huren van een tuin bij de Biologische Buurtmoestuin Groenteschuyt.

Ook voor 2023 is er weer een aantal gegadigden, die in de loop van deze week hun eventueel nieuwe tuin kunnen komen bekijken alsook het hele tuincomplex en kennis kunnen maken met hun mede-tuinliefhebbers.

Wij hopen dan ook op korte termijn te kunnen melden dat alle tuinen weer bezet zijn voor dit nieuwe jaar!